Czy parking jest płatny?

W dni powszednie, weekendy i święta parking jest bezpłatny. Jednakże w trakcie wydarzeń komercyjnych operator hali może pobierać opłatę parkingową. Jej wysokość uzależniona jest od rodzaju i wielkości wydarzenia. Cennik opłat parkingowych oraz regulamin korzystania z parkingów zamieszczone są na stronie Dojazd i parking